Archive | Democracy RSS feed for this section

New York Is Burning

11 Sep

New York Is Burning 20170911

Made by Corina Karstenberg © 2017

Advertisements

Het is de aard van het beestje

22 Nov

Heel lang geleden lynchten de ‘Hollanders’ de gebroeders de Witt. Het is de aard van het beestje zal ik maar zeggen, of beter gezegd een #traditie want daar zijn we in Nederland zo dol op. Met ‘Hollanders’ bedoel ik mensen die zijn blijven steken in de VOC-mentaliteit, de tijd waarin wij nog vrolijk mensen konden onderdrukken zonder ons daar geïrriteerd door te voelen want er was geen tegengeluid, wij waren oppermachtig. De rollen waren helder verdeeld.

Lees eens over de slavenhandel van Nederland, over hoe wij onze specerijen verkregen, over de onderdrukking in Indonesië, de Banda eilanden, over Zuid-Afrika en Jan van Riebeeck…

The ultimate aim of history is not to know the past but to understand the present – R.G. Collingwood

Er is wel een bepaald risico aan verbonden als je zelf gaat lezen en over moeilijke vraagstukken gaat nadenken. Het zou zo maar kunnen zijn dat je de groep niet meer kunt volgen in hun denken, die klinkt als een ‘one track mind’ en die zich voortdurend blijft herhalen, waardoor zij door hun monotone klank van herhaling klinken als een mantra en niet meer kunnen horen wat en waarom die ander kritisch is over ons gemeenschappelijk verleden.

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking – Haruki Murakami

Corina Karstenberg © 2016

The Modern Jungle Of Diversity

13 Oct

You’ve said to me we failed

Failed in democracy

The modern jungle of diversity

It was too much for me

But what can we do

Ignoring my existence

As a vague presence of minority

Although, the price of tax

But have no right because of

Because of, despite

My house

My love

And family

Friendly neighbours who don’t judge over me

Schoolteachers who are fond of me

My feet on the ground

Walking in the footsteps

Of my ancestors

Who told me

Don’t be afraid

When times get rough

And this preach of injustice

Arrives at your kitchen

Open your eyes and door, and welcome me

Conquer the hate with love, and be proud of your humanity

*

*

Written by Corina Karstenberg © 2016

The Other

9 Aug
My exhibition in Amsterdam

My exhibition: Aren’t We All Potential Refugees? in Amsterdam 2014-2015
Corina Karstenberg ©

 

Edelmiro’s Dream #Peace for All

12 Jan

Edelmiro's Dream #Peace for All

Made by Corina Karstenberg © 2015

Zonder het geloei van de koeien die hem zo zeer vermoeien…

14 Jul

Myra slentert tergend langzaam over de Lange Voorhout richting het Binnenhof, diep in gedachten verzonken. Wat is dit toch een prachtig stukje Den Haag. De bomen zo mooi en sierlijk naast elkaar staand als een welkome haag van groene mozaïek, waar het zonlicht dwarrelend door heen schijnt. De schaduwen veranderen spontaan in abstracte motieven waar zij huppelend over heen probeert te springen, en die een moment van bezinning bij haar teweegbrengen. Ja, ze slentert en heeft helemaal geen zin om stevig door te lopen waardoor zij mooi op tijd aankomt bij de Tweede Kamer, en zich rustig kan voorbereiden op het stevige debat dat haar te wachten staat. Een debat waarvoor zij zelf nota bene de motie heeft ingediend.

Het leek allemaal zo leuk toen één jaar geleden Freek haar vol enthousiasme had gevraagd om lid te worden van de (nieuwe) Partij Zonder Vooroordelen (PZV). Ook zij was al langere tijd erg ongerust over de toon van het debat die zich de laatste jaren meer en meer verscherpte en waarbij de grenzen van fatsoen steeds vaker overschreden worden onder het mom van alles moet gezegd kunnen worden. Myra vroeg zich af of de vrijheid van meningsuiting verworden was tot een recht op beledigen waarbij inhoudelijke argumentatie er niet toe doet, en degene met de beste oneliner het volk met zich meekrijgt als een kudde koeien die blindelings achter elkaar aanlopend luid loeiend door elkaar heen, niet wetende waar zij heen gaan. Vreemd is dat gedrag, maar toch ook iets van alle tijden al hoop je dat het op een dag zal veranderen en dat de ogen van de mensen open zullen gaan.

Ik hoor ze wel…de partijen die roepen dat wij moeten betalen voor de toekomst van onze kinderen. Onze kinderen ? Mijn kinderen zijn het in ieder geval niet want die heb ik niet, net als vele andere burgers met mij. Hoe zit het met de mensen die hun leven lang hard gewerkt hebben en braaf hun belasting hebben betaald met het oog op hun toekomst. Deze brave belastingbetalers moeten inleveren en niet een beetje ook. Zelfs het ontslagrecht wordt de oude generatie op de koop toe nog even afgenomen waardoor het gemakkelijker wordt om hen te ontslaan, waardoor voor hen de financiële malaise realistische treurmuziek in de toekomst zal worden. Vooral als je bedenkt dat de pensioenleeftijd omhoog gaat, en dit vooral ook grote gevolgen zal hebben voor mensen met zware lichamelijke beroepen. Dit demissionair kabinet lijkt heel nobel als zij zegt het besluit over de dure aankoop van JSF door te schuiven naar het volgend kabinet, waarom gebeurde dit niet met het ontslagrecht ?

Je vraagt je af van wie zijn die kinderen van de toekomst eigenlijk ? Myra schrok wakker toen zij bijna struikelde over de schaduw van haar uit democratisch oogpunt zeer gewaardeerde collega Geert die eenzaam voor haar uitliep en die net als zij in zichzelf praatte en waarschijnlijk blij was een moment voor zich alleen te hebben zonder het geloei van de koeien die hem zo zeer vermoeien…

Corina Karstenberg ©

Keep An Eye On Mali

3 Jun

© Photo made by Corina Karstenberg

Brussels the 2nd of June 2012

Anyone found harboring the Fugitive …

27 May

would put to death (p. 43)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Stop !” she screamed at him.”You talk dirty !” “That’s right”, he said, watching as the countryside flowed by. Hopelessness filled him like cold water. There was no base of communication with these beautiful chosen ones (p. 56)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Their faces were different in all ways but similar in one. They looked oddly incomplete, like pictures with holes for eyes or a jigsaw puzzle with minor piece missing. It was a lack of desperation. Richard thought. No wolves howled in these belies. These minds were not filled with rotted, crazed dreams or mad hopes (p. 60)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The Running Man written by Stephen King

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laat regeren maar aan ons over want wij hebben hier meer ervaring mee…. #CodeRood

22 May

Afgelopen zondag vond in De Nieuwe Nor het debat Links is dood. Code rood ! plaats. Op de flyer is te lezen dat het een debat gaat worden ‘over de staat van de linkse politiek in Nederland’. Genodigden die aan tafel plaats zullen nemen zijn Jan Marijnissen (SP), Frans Timmermans (PvdA), Paul Kalma (PvdA-ideoloog en schrijver) en Marijn Oudenampsen (socioloog , columnist JOOP en Volkskrant).  Het debat zal worden geleid door Jan Kuitenbrouwer van het NRC.

Opmerkelijk is dat er alleen mannen aan tafel zitten. Dit valt blijkbaar ook Calien Eurlings op, de zangeres die met haar gitaar het debat mag inleiden met een lied. Zij begint waarschijnlijk daardoor haar optreden met de woorden: “De normale man voor de normale man”.  Een vrouw naast mij vraagt zich af: “En de vrouwen dan ?” waarna de zangeres het lied “Blowin’ in the Wind” van Bob Dylan inzet: “How many roads must a man walk down before you call him a man”.

Marijnissen steekt van wal met de opmerking dat Roemer hem dit weekeinde belde met de mededeling dat de SP de grootste in de peilingen staat  en dat hij niet begrijpt waarom dit geen nieuws is. Marijnissen stelt hem gerust en zegt hem zich geen zorgen te maken “het komt wel goed”.

Ik verkeerde in de veronderstelling  dat het debat zou gaan over de vraag  waarom het zo moeilijk voor Links is om samen te werken. Maar na een uur is er voornamelijk een scala aan analyses langsgekomen die mooi klinken maar weinig zeggen over de mogelijkheid  of onmogelijkheid van  samenwerking tussen linkse partijen, in dit geval de SP en PvdA. Gespreksleider Kuitenbrouwer merkt op dat het wel vaker is voorgekomen dat beide partijen “gebroederlijk” naast elkaar zitten en ieder voor zich hun inzichten met het publiek deelt, waarbij het opvalt dat er,  ondanks de verschillen er toch nog veel raakvlakken zijn. Van een symbiose is er echter geen sprake.

Na het tweede uur stuurt Kuitenbrouwer het debat richting samenwerking en op welke wijze deze tot stand zou kunnen komen. Opvallend is dat Timmermans vervolgens wijst op de vruchtbare samenwerking tussen de SP en PvdA in de gemeente Heerlen, en hoe de PvdA “Cultuur” op de agenda van de SP heeft weten te zetten. Marijnissen gaat hier niet op in.

En dan komt het moment dat de aandacht word gevestigd op Groen Links.  Kuitenbrouwer zet de toon door Groen Links weg te zetten als een partij die niet langer links te noemen is.  Marijnissen haakt hierop in en geeft aan dat hij nu voor het eerst eens echt zal zeggen hoe hij over Groen Links denkt: “Groen Links is een elite partij uit de Grachtengordel”. Timmermans is niet te houden en raast tierend over Marijnissen heen, hoe durft hij het in zijn hoofd te halen om Groen Links op deze wijze weg te zetten. Marijnissen merkt vervolgens droogjes op dat er al jarenlang op deze wijze met de SP wordt omgegaan en zijn partij wordt weggezet als een partij waarmee niet valt te regeren, en dat dit blijkbaar de normaalste zaak van de wereld is geworden waardoor het niet eens meer opvalt.

Ik van mijn kant kan mij nog herinneren dat er in het verleden eens een prominente CDA’er fijntjes opmerkte, ondanks een flinke verkiezingsnederlaag van het CDA: “Laat regeren maar aan ons over want wij hebben hier meer ervaring mee….”

Zojuist las ik in De Limburger het artikel met de kop ‘Genoeg van Groen Links’ geschreven door Paul van Gageldonk. Het valt mij op hoe de journalist bepaalde uitspraken uit hun verband rukt waardoor er een indruk ontstaat die niet juist is. Marijnissen kreeg niet een e-mail waarin Roemer jubelde over het feit dat de SP weer de grootste partij is in de peilingen. Marijnissen had het  juist over de zorgen die Roemer heeft over het feit dat,  ondanks het feit dat de SP op dit moment in de peilingen de grootste partij van Nederland is, de media hier geen melding van maakt. Leest u het eerste gedeelte van dit stuk er nog maar eens op na.

Het moment waarop van Gageldonk afsluit met de zinsnede “Jan Marijnissen’s  wil is wet” denk ik dat hij zich grondig vergist. De SP is geen PVV, maar een democratische partij met als lijsttrekker Emile Roemer, een man die op eigen kracht en eigen wijze de partij vorm aan het geven is. Hij onderschat daarmee Emile Roemer en behandelt hem als een (onmondig) kind  zoals dat  tegenwoordig wel vaker het geval als iemand niet binnen het plaatje valt. Alweer een onfatsoenlijke trend in wording.

Tenslotte vraag ik mij al jaren af hoe het komt dat sinds de opkomst van de PVV zo hysterisch wordt gedaan over het feit dat de kiezer serieus genomen moet worden, en dat dit één van de redenen is waarom men zich er niet voor schroomt om met een ondemocratische ‘partij’ als de PVV in zee te gaan. Waarom telde de kiezer niet mee toen de SP op 22 november 2006 een enorme overwinning behaalde door 25 zetels in de wacht te slepen en hiermee de derde partij in de Kamer te worden, vlak achter PvdA en het CDA, en vlak voor de VVD die toen 22 zetels behaalde?  Niemand die er toen over repte om de kiezer serieus te nemen, en Jan Marijnissen…had Marijnissen toen maar het lef gehad om arrogant met zijn vuist op tafel te slaan.

© Corina Karstenberg (2012)

Schiphol Fire

8 May

 

Schiphol Burning October 2005

In a special prison, near the airport Schiphol, illegal aliens were detained without trial. A place where dreams die, where misery begins, and where there is no rule of law.

On the 26th of October 2005, 11 young persons died a horrible, avoidable, death. Notwithstanding the reports and many warnings that were issued by safety experts on the fire-safety of the building (already in 2004), the ministers Verdonk and Donner did nothing to better the safety conditions.

The police and the elite border- and military police (=Marechaussee), were not concerned with saving the eleven; they took their weapons and riot-shields and drove the still suffocating prisoners to another room. Police helicopters searched the area for survivors who might have fled the burning buildings. Instead of putting on their riot gas masks and going in to open the closed cell doors and saving lives, the Police chose to pull their weapons and use their riot shields to round up the wounded prisoners.

Over a 100 survivors, some in shock, and some with signs of smoke poisoning, had to spent that cold night of the 27th of October, in an open cage, hand-cuffed to another prisoner, surrounded by riot-police in full gear, and from a distance they could see how the bodies were being removed from the building.

They had to spend the night out in the cold, without a toilet, without food, without water. Some were dressed only in their underwear, as they were sleeping when the fire started. During the night the cage door was opened and some blankets were thrown in the cage. In the morning the prisoners were transported toRotterdam, and locked up in a jail boat. They didn’t receive medical attention. They had to take of their clothes as the police checked their anus, vagina, to be sure that they did not have weapons on them.

One of many humiliations they had to undergo. But still no medical care !

Because of lack of space, a number of survivors were forced to stay in the isolation cell for weeks. The only crime committed by the prisoners in the Schiphol Burning, was that they did not have the legal documents you need to stay in the Netherlands.

Painting made by Corina Karstenberg ©